loader image
Selecteer een pagina
For Real BLOG
4 november 2022
Redactie U-ICON 

Vera Bergkamp

 

Wie een kuil graaft voor een ander kan er zelf eerder en harder invallen. Zendaya zegt: ‘There are so many great things in life, why dwell on negativity?’

We zijn erg benieuwd hoe dit verhaal zal aflopen. Veel goeds zal het niet zijn en heel vrolijk worden we er niet van. Het lijkt wel alsof we verwikkeld zijn in de vrouwelijke versie van de Mocro Maffia?

Vera Alida Bergkamp is een Nederlandse politica. Zij is geboren in Amsterdam op 1 juni 1971.

Zij is lid van de Tweede Kamer sinds 20 september 2012 en maakt deel uit van de fractie van Democraten 66. Sinds 7 april 2021 is zij ook voorzitter van de Tweede Kamer.

Marokkaanse vader

Vera Bergkamp is de eerste openlijk homoseksuele Tweede Kamervoorzitter in Nederland. Ze is getrouwd en heeft twee dochters. Haar moeder is Nederlands en haar vader is van Marokkaanse afkomst.

Na haar twintigste nam ze de achternaam van haar moeder aan. Waarom eigenlijk? Wist ze dat haar Marokkaanse achternaam haar politieke carrière zou kunnen dwarsbomen?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 werd ze herkozen. Ze stond bij D66 op de derde plek van de kandidatenlijst en vergaarde 29.613 voorkeurstemmen. Op 7 april 2021 werd ze gekozen tot Tweede Kamervoorzitter. Met 74 (van de 139 geldige) stemmen versloeg ze Khadija Arib en Martin Bosma.

Khadija Arib

Khadija Arib is een Nederlands politica van Marokkaanse afkomst. Ze is geboren in Settat in de buurt van Casablanca op 10 oktober 1960.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1998 werd ze gekozen in het parlement. Op 19 mei 1998 werd Khadija Arib beëdigd. Ze hield zich in de Kamer vooral bezig met volksgezondheid en zedenwetgeving.

In 2001 was ze mede-indiener van een initiatiefvoorstel om een Kinderombudsman in te stellen. Begin 2006 presenteerde Khadija Arib een voorstel om onnodige babysterfte in Nederland, met name onder Nederlandse vrouwen met een migratie-achtergrond, te voorkomen.

Voorzitter coronacrises

Van 13 januari 2016 tot 7 april 2021 was ze voorzitter van de Tweede Kamer, daarvoor vanaf 12 december 2015 was Khadija Arib waarnemend voorzitter van de Tweede Kamer

Op 6 juli 2022 werd Arib voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar de Nederlandse aanpak van de coronacrisis diende voor te bereiden. 

Aantijgingen

Het aantreden op 6 juli 2022 van Arib als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar de Nederlandse aanpak van de coronacrisis was de reden voor personen om in twee anonieme brieven over grensoverschrijdend gedrag van Khadija Arib te schrijven toen ze Tweede Kamervoorzitter was.

Landsadvocaat Pels Rijcken gaf advies om over de aantijgingen een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Hopelijk wordt Landsadvocaat Pels Rijcken niet beïnvloedt door Vera Bergkamp of het kabinet?

Het presidium van de Tweede Kamer, waar ook weer Vera Bergkamp in zit, nam het advies van Landsadvocaat Pels Rijcken over op 28 september 2022.

Vera Bergkamp is voorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van het presidium en voorzitter van dit onderzoek? Ze zit overal met haar neus tussen. Is dit geen belangenverstrengeling? Dit klopt voor geen meter.

Khadija Arib is heel beledigd door deze aantijgingen en zij ontkent de beschuldigingen van de ‘anonieme’ getuigen.

‘Negativity is the enemy of creativity.’

David Lynch  

Anonieme Getuigen

We hebben het hier over ‘anonieme’ getuigen? Hoezo anoniem, kan dat je dat zomaar geloven en op basis daarvan iemand beschuldigen? Waar gaat dit over? Haat of achterkamer politiek? Iedereen binnen de politiek kunnen deze anonieme getuigen zijn. Vera Bergkamp en consorten kunnen hier zelf ook achter zitten.

Vera Bergkamp weet heel goed dat ze als kamer voorzitter nu niet en nooit niet kan tippen aan de kwaliteiten van Khadija Arib. Khadija Arib mag waarschijnlijk van Vera Bergkamp geen voorzitter zijn in die andere commissie.

Vera Bergkamp wil niet, althans daar lijkt het op, dat er goed over Khadija Arib gesproken zal worden. Dat niemand haar goede kwaliteiten weer zal ervaren als voorzitter van deze nieuwe commissie. Aangezien Vera Bergkamp als de huidige Tweede Kamervoorzitter faalt. 

Op 1 oktober 2022 kondigde Khadija Arib via Twitter haar vertrek uit de Tweede Kamer aan. Ze is vertrokken zonder afscheid te nemen. Wij geven haar groot gelijk. Wat moet je verder nog met een stelletje slangen om je heen. Zelfs in de politiek gaan ze over lijken.

Geen voorbeeld

Het is walgelijk hoe mensen in de politiek met elkaar omgaan. Ze zijn geen voorbeeld  voor jongeren en de mensen die ze horen te dienen. 

Het is onvoorstelbaar hypocriet dat je met iemand die zo lang in de Tweede Kamer heeft gezeten op deze manier omgaat. Dat er zo weinig mensen voor haar opkomen is ongelofelijk, ook haar eigen partij PVDA is lafhartig. Terwijl ze een goede Tweede Kamervoorzitter was, met twee termijnen. We keken graag naar haar als zij aan het woord was.

Khadija Arib is een leider met flair en ze had een positief overwicht als Voorzitter van de Tweede Kamer en dat kan je van Vera Berkamp niet zeggen.

Nieuwe feminisme

Wat wij wel van Vera Bergkamp kunnen zeggen is dat wij het vreselijk gemeen vinden dat ze een andere vrouw zo naar beneden haalt en kapot maakt. Of is dit het ‘nieuwe feminisme’ in de politiek?

Wij krijgen de indruk dat ze heel jaloers is op Khadija Arib. Ze zit 14 jaar langer dan Vera Bergkamp in de politiek en is geliefd. Vera Bergkamp wil gewoon niet dat Khadija Arib aanblijft als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête naar de Nederlandse aanpak van de coronacrisis onderzoekt.

Vera Bergkamp en consorten zijn bereidt om alles in te zetten om Arib uit te schakelen. Of is het kabinet bang voor de uitkomst van het rapport van die coronacrises commissie? Want Arib is punctueel. Heeft Vera Bergkamp een opdracht gekregen?

Vera Bergkamp is respectloos ten opzichte van Khadija Arib. Maar pas op Vera Bergkamp. Want ‘boontje komt om zijn loontje’, tables always turn. 

Dolkstoot

Mevrouw Arib noemt het een dolkstoot en dat is een feit. Vera Bergkamp is half Marokkaanse en voor ons is dat zo vreemd dat ze een andere Marokkaanse vrouwelijke collega zo behandeld om zelf beter uit de verf te komen. Vera Bergkamp komt niet sympathiek over, iemand die geen tegenspraak duld.

Vera Bergkamp kreeg gelukkig de vergadering op 2 november 2022 niet gesloten. Ze is dominant en hooghartig. Haar wil is wet en ze blijft doordraven. Zij dient het volk niet, zij wil gediend worden.

‘Be Positive. Negativity doesn’t get you anywhere. 

Peter Murphy  

Pieter Omzigt

Gelukkig hadden we de eerlijkheid van Gideon Markuszower en Pieter Omzigt. Gideon Markuszower noemde Vera Bergkamp een ‘Politieke Huurmoordenaar’. Vera Bergkamp was onredelijk en onbeleefd, ze bleef door iedereen heen praten. Gideon Markuszower en Pieter Omzigt zijn de helden van de vergadering.

Pieter Omzigt was tijdens de vergadering van 2 november heel standvastig. Hij zei dat Vera Bergkamp de voorstellen ter plekke in behandeling moest nemen. Waardoor het op stemmen afliep wat zij liever niet wilde, dat heeft ze wel 5 of 6 keer gezegd in het filmpje.

Het zou beter zijn om Vera Bergkamp als Kamervoorzitter te ontslaan. Zij is ongeschikt voor de democratie waar Nederland voor hoort te staan. Het ontbreekt haar aan goed leiderschap en compassie.

Presidium

Het presidium kan ook naar huis gestuurd worden en herkozen worden. Je ziet dat Vera Bergkamp de baas is van het presidium. Zij leidt en de rest volgt haar in duisternis. Is dit een democratie waarin we leven? Zoals wij het ervaren, denken we van niet. En dit gedrag zal vast vaak op meerdere afdelingen gebeuren in de politiek, achterkamer politiek. 

Het zijn politiek machtige mensen die manipuleren en vreselijke dingen doen waar wij totaal geen benul van hebben. Totdat zoiets gebeurt als wat nu Khadija Arib overkomt en zoals velen het al ervaren hebben en nog steeds ervaren met de kindertoeslag affaire.

En Oja, zoals Pieter Omzigt het ervaren heeft met ‘functie elders’. Hij kon niet anders dan zijn eigen partij starten aangezien al die serpenten hem lieten vallen.

Komt niet goed

Het was zeer ongemakkelijk en tenenkrommend om te kijken naar die vergadering. Het is een ramp om te zien en naar te luisteren. Het leek wel een vergadering van een studenten vereniging. Een ongeloofwaardig, leugenachtig en onbetrouwbaar gevoel over de politiek gaf het ons.

De echte politieke professional en volharder was Pieter Omzigt. Als zo een groep mensen Nederland regeert komt het helaas niet zomaar goed met de vele kwesties die spelen in ons land.

Kijk maar naar hoe slecht we geïnformeerd werden over corona en hoeveel angst het kabinet ons iedere dag weer inboezemde. Angst tast je immuunsysteem aan, dus van angst ga je ook dood. Dat staat los van corona. Maar daar werd en wordt met geen enkel woord over gerept. We hebben een positief en effectief kabinet nodig. Geen slap en onervaren kabinet.

Logisch

Het is duidelijk en logisch waarom er weinig jongeren stemmen. Hoe kan je stemmen op mensen die geen vertrouwen en veiligheid geven?

Kijk en luister naar het einde van deze vergadering van 2 november en oordeel zelf : Vera Bergkamp Huurmoordenaar

D66

Waar is de stem en het leiderschap van Vicepremier Siegrid Kaag van D66 in dit verhaal? Ze is ongelofelijk stil over dit onderwerp. Vera Bergkamp is haar partijgenoot. Tijdens de verkiezing had Siegrid Kaag zulke mooie woorden, ook over leiderschap.

Waarom roepen Siegrid Kaag en de leden van D66 Vera Bergkamp en consorten niet tot orde in deze kwestie? Deze hele kwestie is voor ons onbegrijpelijk, onprofessioneel en zeer triest. 

Het lijkt erop dat zodra je in die politieke slangenkuil van het kabinet komt je zelf ook een serpent wordt. 

Hoe het niet moet

De politiek leert ons weinig goeds. Het leert ons vooral hoe het niet moet. De politiek is hypocriet, onbetrouwbaar en compassie-loos.

Kunnen jongeren met de juiste kwaliteiten en een andere visie met meer oog voor eenheid, inclusie en gelijkheid de politiek nog redden? Hebben we ondernemers met kennis van zaken nodig in de politiek? Of is de politiek een red-loos spel?

We hebben ontzettend veel andere belangrijke problemen in het land. Het is verbazingwekkend dat wij deze onprofessionele manier van politiek voeren toelaten in Nederland. Verspilling van energie, kostbare tijd en geld.

Ongevoelig

We staan erbij en kijken ernaar. Wanneer gaan we samen eindelijk de misstanden en de verantwoordelijkheid van de politiek aan de kaak stellen? 

Iedere dag worden we met woorden en daden flink in de maling genomen. Zijn we ongevoelig? Hebben we ons bewustzijn verloren of hebben we die nooit gehad?

Wij begrijpen niet hoe de politiek doeltreffend kan zijn als het op deze nonchalante manier dagelijks steeds weer doorgaat.

‘Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, daar zet ik mij voor in.’

Een uitspraak van Politica Vera Bergman die we niet serieus kunnen nemen als we haar gedrag zien 

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!