loader image
Selecteer een pagina
For Real BLOG
21 april 2023 
Redactie U-ICON 

Raad Van State

 

De Overheid belooft meer dan ze waarmaken.

Vertrouwen verdwijnt niet zomaar.

In het jaarverslag van 20 april 2023 van de Raad Van State schrijven ze: ‘Het kabinet en de Tweede Kamer moeten veel meer keuzes maken dan ze nu doen, en die consequent uitvoeren.

Verder zeggen ze: ‘Maatschappelijke problemen moeten niet “halfslachtig” aangepakt worden. 

‘De overheid moet realistische perspectieven bieden, geen luchtspiegelingen. Een overheid die meer belooft dan nakomt of waarmaakt, ondermijnt zelf het kwetsbare vertrouwen.’

‘Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Wie dat wel verwacht, komt bedrogen uit.’

Star

De Raad Van State zegt: ‘Er moeten “scherpe keuzes” worden gemaakt over onder meer het asielbeleid, de inrichting van de jeugdzorg, de verdeling van de ruimte en de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Die keuzes moeten kabinet en Tweede en Eerste Kamer op hoofdlijnen maken, benadrukt de Raad van State. Wetten moeten niet dichtgeregeld worden en via een stapeling van beleidswensen en amendementen onleesbaar, onwerkbaar en onuitvoerbaar worden.’

Er moet worden gewaakt voor te starre wetten.

Dit soort wetten, die in de praktijk tot onrechtvaardige uitkomsten leiden, “zijn geen goede wetten”, zegt de Raad Van State.

Dergelijke wetten hebben onvoldoende rekening gehouden met de effecten in de uitvoering of er is “willens en wetens” afgezien van wettelijke mogelijkheden voor uitvoeringsorganen om rekening te houden met individuele (schrijnende) omstandigheden.’

Boodschap

“De slagvaardigheid moet omhoog en daarvoor is onder meer een “indringend gesprek en meer afstemming” nodig tussen overheden en tussen politieke ambtsdragers.

Keuzes maken, prioriteren en scherpe focus houden”. Dat is de hoofdboodschap van de Raad van State.

‘The basis of a democratic state is liberty.’

Aristotle

Essentie

Alles wat de Raad Van State omschrijft is de essentie van het leven. Wat doen deze mensen dagelijks?

Beslissingen en keuzes moeten dagelijks gemaakt worden om dingen goed te laten lopen.

Goede beslissingen maken voor de mensen die je dient in je land is cruciaal.

Hoe kan de overheid jaar in en jaar uit steeds dezelfde fouten maken?

De omschreven punten behoren tot de taken en werkzaamheden van de overheid en beleidmakers. 

Het is toch vreemd dat over dit soort zaken weer een rapport geschreven moet worden?

Dit is het werk dat ze dagelijks moeten doen. Wat is het probleem?

Of hebben ze gewoon niet de juiste capaciteiten?

Zekerheid

Welke zekerheid is er dat het nu na dit rapport wel goed komt?

Welke zekerheid hebben jongeren op goed onderwijs, een woning en op het leiden van een rustig leven zonder stress?

Wie kan er met zekerheid zeggen dat jongeren nog een huis kunnen kopen en veilig op kunnen groeien in een wereld die niet eerlijk verdeeld is en niet goed geregeld is en wordt door de overheid.

Wie is er bezig met het heden, de toekomst en algemene rechtvaardigheid voor jongeren?

‘The care of human life and happiness, and not their destruction, is the first and only object of good government.’

Thomas Jefferson

Keuzes & acties

Hoe moeten jongeren het redden in een wereld die niet aan ze denkt.

In een wereld die zich niet bezig houdt met het dagelijkse welzijn van jongeren.

De juiste keuzes, beslissingen en acties voor jongeren zijn levensreddend.

Houdt dit in gedachten overheid: ‘Jongeren zijn het heden en de toekomst.

Jongeren leven in het hier en nu. We zijn niet alleen de toekomst’.

Het ‘nu’ moet goed zijn om de toekomst beter te maken en niet andersom.

Wake up please. 

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!