WIJ ZIJN U-ICON

Wij zijn een merk met een missie die het verschil wil maken. U-ICON Network is de nieuwe Generatie Media Makers. Uitspraak: YOU ICON.

Vind jij ook dat er nog veel taboes in de Nederlandse mainstream media zijn te doorbreken? Wij willen die doorbreken.

Wij zijn vrijzinnig en progressief. Ons mediabedrijf hecht grote waarde aan innovatie, duurzaamheid en sociaal zijn. U-ICON denkt niet in hokjes en is een gepassioneerde change maker. Wij gaan verder dan media.

Veel kan anders en moet beter. Wij vinden dat de Nederlandse media en maatschappij collectief moeten loskomen van oude denkpatronen en reflexen.

Wij nemen geen blad voor de mond en zullen de dialoog aangaan. U-ICON is de revolutie van nieuwe media makers. Een blijvende verandering is onze bedoeling.

Wij willen via authentiek content op Radio, TV en Online de Nederlandse media op een vernieuwende manier verbeteren. U-ICON is een relevant mediabedrijf voor jongeren. Wij zullen zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit in de media. Doe jij mee?

Missie U-ICON

De missie van U-ICON is om een positieve impact op jongeren en de wereld te maken door inspiratie, entertainment en infotainment. Dit bereiken we door authentieke, kritische, grensverleggende en hoogwaardige content. 

U-ICON is een mediabedrijf voor en door jongeren. Nieuw talent een podium geven is belangrijk en noodzakelijk. We zien en horen steeds dezelfde mensen. Door het samenbrengen van bereik, sales en events wil U-ICON met fans, sponsors en adverteerders vernieuwing en verrijking realiseren in de media.

Visie U-ICON

U-ICON onderneemt met impact, daadkracht en in harmonie met de samenleving. We zullen het verschil maken in de media omdat we een mediabedrijf zijn waar creativiteit, entertainment, kunst, cultuur en innovatie het fundament van zijn.

Als je bewust luistert en spreekt kan je afstand overbruggen, dan pas kan je echt verbinden. Iedereen heeft de behoefte om ergens bij te horen. Velen willen gezien en gehoord worden. Wij zien en horen ze. Het is tijd om barrières te doorbreken.

Nieuw Talent krijgt bij onze omroep sowieso de kans om te shinen en te rocken door te presenteren, acteren en regisseren. Passie, plezier en evenementen met unieke content zijn een groot onderdeel van U-ICON.

Wij denken, doen en werken anders. We creëren nieuwe mogelijkheden en inzichten om innovatie te combineren en stimuleren. Als game changer maken we diversiteit en inclusiviteit werkelijkheid in de Nederlandse media.

Het succes van ons mediabedrijf staat en valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. We investeren in een cultuur van permanente verbetering. We koesteren verschillen, sluiten niet uit en bieden gelijke kansen.

We waarderen oprechte en duurzame relaties waarmee we transparant en open met elkaar in gesprek gaan. We werken gedreven en authentiek samen om resultaten te behalen die de verwachtingen overtreffen.

Betekenis U-ICON

  • De U staat voor You = Jij
  • De U staat ook voor Unity = Eenheid
  • Icon staat voor het feit dat iedereen een icoon kan worden. Met hard werken, geloof in jezelf en vastberadenheid kan je alles bereiken wat jij wil

MOTTO U-ICON

“Always Believe in Yourself”

“Geloof Altijd in Jezelf”

Doelgroep

U-ICON richt zich op Generatie Z en Millennials. Onze kerndoelgroep is 16 – 35 jaar. Natuurlijk houden we gewoon van alle mensen en brengen we ze graag samen.

Content ontwikkelen we met jonge creatieven, vanuit jouw belevingswereld. En we willen jou inspireren om je stem te laten horen. We moeten veel meer praten en actie ondernemen om taboes te doorbreken.

Kernwaarden

  • Respect
  • Vrijheid
  • Verbinding

Unity

Wij vinden het logisch en belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en ons steentje bij te dragen om onze wereld beter en mooier te maken. Vind jij dat ook belangrijk?

U-ICON staat voor unity = eenheid. Eenheid is gelijkheid. Want alle mensen zijn van gelijke waarde. Daarom moet iedereen gelijk behandeld worden.

We maken ons sterk voor (geestelijke) gezondheid, milieu, natuur,  armoedebestrijding, kinder- en jongerenrechten, vrouwenrechten en antiracisme.

Of je je thuisvoelt, hangt niet alleen af van hoe je jezelf beoordeelt, maar ook van de omgeving waarin je leeft, naar school gaat en werkt. Een inclusieve samenleving begint bij gelijkheid en diversiteit.

Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit zijn helaas voor veel mensen nog steeds moeilijke aspecten. De juiste mindset, omgevingsbewustzijn, sociaal bewustzijn en zelfbewustzijn zijn hiervoor nodig. Heb je daar wel eens over nagedacht?

U-ICON maakt in ieder geval geen onderscheid. Wij zijn er voor jou.

error: Content is protected !!