loader image
Selecteer een pagina
For Real BLOG
3 februari 2023 
Redactie U-ICON 

Mark Rutte 

 

Waar staat Mark Rutte eigenlijk voor? 

Is het tijd om te vertrekken Minister President?

Marc Rutte is geboren in Den Haag op 14 februari 1967. Hij is sinds 2010 Minister president van Nederland en Minister van algemene zaken.

Hij is de langstzittende Minister President van Nederland. Hij is ook politiek leider, ‘lijder’, van de VVD. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, een liberale partij.

Het liberalisme heeft als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken.

Het beperken van mensen is precies wat de VVD wel doet. Dus… we snappen niet waar ze voor staan.

In 2022 had de VVD 58.890 leden. We hebben meer dan 17 miljoen mensen in Nederland? Hoe kunnen we toelaten dat een partij met zo weinig leden sinds 2010 regeert?

Vrijheid

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Hoe kan een partij voor de vrijheid en democratie liegen en bedriegen?

Hoe kan een partij voor de vrijheid en democratie zonder vooraf goed na te denken corona zo aanpakken?

Hoe kan een partij voor de vrijheid en democratie een heel groot onderdeel zijn van de corrupte toeslagen affaire?

Hoe kan een partij voor de vrijheid en democratie die betaald wordt door het volk, ze niet dienen en beschermen?

Hoe kan het dat jongeren niet in staat zijn om nog zelfstandig een huis te kopen? Jongeren zijn wanhopig door de woningmarkt.

Waarom kan je als VVD partij die zolang regeert niet ervoor zorgen dat jongeren in Nederland niet lijden door het wanbeleid van volwassenen op veel vlakken?

Hoe kan een partij voor de vrijheid en democratie al 13 jaar zo een grote rotzooi maken van en in Nederland?

Hoe is dit mogelijk? 

Waarom

Het aller ergste is dat wij het toelaten. We staan erbij en kijken ernaar. Wij allemaal.

Waarom laten wij dit toe?

Waarom komen volwassenen niet in opstand? We horen verhalen over de tijd van ‘stop de neutronenbom’. De revolutie was toen aan de orde van de dag. Waar is die tijd?

Waarom praten ouders thuis niet veel meer met kinderen dat ze moeten stemmen? En de scholen?

Waarom is hierover praten belangrijk? Zodat jongeren weten hoe ze invloed kunnen uitoefenen om hun toekomst beter en mooier te maken.

Noodzaak

Er moet meer gepraat worden over de noodzaak van stemmen en revolutie.

Er moet uitgelegd worden dat jongeren de rekening betalen voor de rotzooi die de regering al vele jaren aan het maken is.

Dat praten over stemmen en revolutie is geen bijzaak. Praten hierover is een hoofdzaak.

We moeten dit serieuzer nemen. Het is een noodzaak. Want het is overal oorlog.

Onze communicatie moeten we hierover snel veranderen. Niet alleen als het tijd is om te stemmen, maar dagelijks.

Oorlog

Niet alleen in het kabinet is het oorlog, waar men triest en respectloos met elkaar en de onderwerpen omgaat.

Niet alleen in Rusland en Oekraïne is het oorlog.

Het is niet alleen oorlog in Israel en Palestina.

Het is oorlog in veel hoofden van jongeren. Er is een oorlog aan de hand die wij niet kunnen zien.

Die oorlog van mentale gezondheid is veel erger en veel groter dan de oorlog die je kan zien.

Aan die oorlog moeten we heel snel iets doen. Want die oorlog loopt zwaar uit de hand door onbegrip, onwetendheid en miscommunicatie.

Zelf Bewust

In de tweede kamer praten ze alsof ze artiesten zijn. Het lijkt te gaan om roem en glorie.

Walgelijk om te zien en naar te luisteren. Triest hoe deze mensen als kleuters hele belangrijke zaken behandelen en afhandelen.

Wij ervaren ze als respectloos, liefdeloos en gevoelloos.  Het is toch vreemd dat zulke onbekwame mensen het land regeren.

Ze zijn zich niet eens bewust van hun gedrag. Ze zijn zich niet bewust van wat ze aanrichten.

Ze zijn zich niet bewust van het lijden dat ze dagelijks veroorzaken.

Ze zijn zich nergens bewust van. Ze zitten op de automatische piloot.

Ze ontvangen maandelijks zonder moeite hun salaris. Betalen alles makkelijk. Leven nonchalant, en schijnbaar they don’t give a fuck.

Onbegrip, onwetendheid en miscommunicatie is aan de orde van de dag in hun leven.

Ze zitten niet in de juiste state of mind.

Vals spel

Mark Rutte praat zich iedere dag door alle bullshit heen. En maar praten, praten, praten en praten.

En ze blijven maar praten zonder te doen. Ze zorgen niet voor oplossingen.

Hoe kunnen we geleid worden door mensen die zich niet bewust zijn van zichzelf? En dus ook niet van anderen.

Kijk naar corona, er zijn veel leugens verteld. Ze misleiden. Kijk naar de toeslagen affaire.

We worden geleid en misleid door leugenaars en bedriegers.

Nonchalante fame chasers die mentaal vastgeroest zijn. Ze hebben geheimen en spelen constant valse spelletjes.

‘Waste no more time arguing what a good man should be. Be one.’

Marcus Aurelius

Beloftes

Wij hebben uitgezocht waarom de regering niet kan leiden. 

All decisions are state dependent. People are effected by their emotional state. Wat betekent dat?

Alle beslissingen zijn afhankelijk van de staat waarin je bent. Mensen worden beïnvloed door hun emotionele toestand.

We moeten iets meer weten over psychologie om de ander te kunnen helpen. Lijkt bizar, is helaas wel waar. Op school leer je hier niets over. De meeste ouders weten het niet. Niemand doet hier wat aan. Daarom kunnen we het niet.

We worden allemaal gedreven door onze patronen van denken, doen en niet-handelen. Het gaat niet om informatie maar om implementatie.

Al die mensen in de regering zitten op functies die ze niet aankunnen. Ze kunnen beloftes niet waarmaken, omdat ze niet weten hoe dat moet.

Het gaat om kennis en compassie om het echte werk te kunnen doen.

Onduidelijkheid, slechte communicatie en eindeloze gesprekken zorgen voor heel veel ongemak en irritatie. 

Onbekwaam

Ze zijn onbekwaam. Daarom is het zo een rotzooi.

Ze begrijpen niet, weten niet en kunnen niet. Ze kunnen niet functioneren op het niveau dat nodig is.

Ze zijn dagelijks bezig met informatie en niet met implementatie.

Het lijkt alsof ze belangrijke zaken in de regering afhandelen zoals ze dat in alle rust in hun privéleven doen.

Ondoordacht en op instinct. Zeer problematisch. Want ze veroorzaken lijden.

Kennis

Ze zitten niet in de juiste emotionele toestand om te doen wat ze moeten doen. Dus het komt nooit goed.

Klinkt misschien drastisch, maar dat blijkt toch uit hun handelen en de onder de maat gesprekken die ze voeren?

Met alleen een diploma en praten komen we er niet.

Kennis, compassie en empathie zijn hard nodig om over te gaan tot implementatie.

Weg met al die constante informatie en nutteloze gesprekken. Mensen hun leven staan mentaal en financieel op spel.

Verdoemenis

Wat moeten we nou met deze onbekwame volwassenen die mentaal in hun tienerjaren zijn blijven hangen?

Ze denken en doen alsof ze weten. Terwijl ze niet weten en niets doen.

Ze debatteren eindeloos en hun werk is zonder goed resultaat.

Hun mentale toestand en onbekwaamheid brengen ons naar de verdoemenis.

‘Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.’

Martin Luther King

Serieus

We moeten allemaal stemmen serieuzer nemen. Want alleen wij samen kunnen daarvoor zorgen.

Er is meer nodig dan alleen praten. Wij moeten het samen doen.

Wij jongeren moeten ook over gaan tot het veranderen van onze mindset.

Een ‘wel stemmen mindset’ om onze toekomst mooier en beter te maken.

We moeten onze stem laten horen. Het is ook tijd voor jonge mensen om te regeren.

Jonge mensen met een andere en mindset. Een mindset van inclusie inplaats van exclusie.

Stand up

De regering is exclusief, liegt en bedriegt. Wat gaan wij daar samen aan doen?

We kunnen maar 1 ding doen als we geven om de toekomst van jongeren: Speak up, stand up en stem.

Het is tijd om vervroegd te vertrekken Minister President Mark Rutte. Je begrijpt niet en praat veel onzin. Het gaat niet om het winnen van een gesprek. Het gaat om rechtvaardigheid.

Een duidelijk begrip van de wereld en mensen leidt tot een beter vermogen om problemen op te lossen.

Het gaat om begrijpen en doen. Het gaat om compassie. Dat is precies wat er niet gebeurt. 

Want wat we dagelijks zien en horen is hardheid en onbuigzaamheid. 

Hoe kan de regering mensen dienen als ze zo hard en onbuigzaam zijn? Daarom moeten ze weg.

Het is tijd voor verandering. Of niet?

Grandiloquence

Minister president Mark Rutte heeft heel veel last van Grandiloquence.

Grandiloquence is grootspraak.

Grootspraak is een verheven, hoogdravende stijl van praten. Het heeft veel pluis maar gebrek aan inhoud. Het is te groots om welbespraakt te zijn. Mensen die met hoogdravendheid praten zijn meestal vervelend.

‘Every time I hear a political speech or I read those of our leaders, I am horrified. Fat having, for years, heard nothing which sounded human. It is always the same words telling the same lies. And the fact that men accept this, that the people’s anger has not destroyed these hollow clowns, strikes me as proof that men attribute no importance to the way they are governed; that they gamble – yes, gamble – with a whole part of their life and their so called ‘vital interests.’

Albert Camus

Wat zegt Albert Camus?

Elke keer als ik een politieke toespraak hoor of die van onze leiders lees, ben ik geschokt omdat ik jarenlang niets heb gehoord dat menselijk klonk. Het zijn altijd dezelfde woorden die dezelfde leugens vertellen. En het feit dat mensen dit accepteren, dat de woede van het volk deze holle clowns niet heeft vernietigd, lijkt me een bewijs dat mensen geen belang hechten aan de manier waarop ze worden bestuurd; dat ze gokken – ja, gokken – met een groot deel van hun leven en hun zogenaamde ‘vitale belangen’

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!