BLOG
27 augustus 2021
Auteurs: Jaïr & Anastacija  

Help elkaar altijd

 

We staan echt versteld.

We zijn flabbergasted van alle ellende en verdriet die zich de laatste tijd afspelen onder jongeren. We kunnen het niet bevatten. Het zijn teveel gebeurtenissen in een korte tijd. Het geweld betreft voornamelijk jongens.

We zijn zelf jong en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Want deze incidenten zijn mega foute boel. Eerlijk gezegd snappen we gewoon niets van dit zinloos geweld en de agressie. Daarom zijn we er over gaan lezen en hebben we ons er voor deze blog in verdiept.

‘THIS IS NO TIME TO LET DOWN OUR GUARD ON YOUTH VIOLENCE. RESEARCH DEMONSTRATES THAT APPROPRIATE INTERVENTIONS MADE DURING OR PRIOR TO ADOLESCENCE CAN DIRECT YOUNG PEOPLE AWAY FROM VIOLENCE TOWARD HEALTY AND CONSTRUCTIVE LIVES.’

David Satcher 

Betekenis bovenstaande quote: ‘Dit is niet het moment om onze waakzaamheid voor geweld onder jongeren te laten varen. Onderzoek toont aan dat passende interventies die tijdens of vóór de adolescentie worden gedaan, jongeren kunnen wegleiden van geweld naar een gezond en constructief leven.’

De bovenstaande quote zegt al best veel van wat er aan de hand is. Kortom: We moeten eerder en adequater handelen in het leven van jongeren.

Geweldadige videogames

We hebben gelezen dat het spelen van videogames jongeren ongevoelig maken voor geweld. Wat er voornamelijk in gezegd wordt is dat de invloeden van deze videogames bepalend zijn voor de visie van jongeren op geweld.

Al dit zinloos geweld in videogames wordt op een gegeven moment door de kijker zwaar gebagatelliseerd. De visie over geweld wordt totaal anders dan het werkelijk is. De werkelijkheid wordt in deze games enorm verdraait en deze invloeden zijn zeer slecht voor jongeren.

Als er te weinig voorlichting en begeleiding is worden jongeren de dupe van deze videogames. Zinloos geweld in het echte leven kan hierdoor veroorzaakt worden. Ouders, scholen en de overheid hebben een belangrijke taak om hier beter over voor te lichten.

DATA SUGGEST VERY STRONGLY THAT PARTICIPATING IN THE PLAYING OF VIOLENT VIDEO GAMES BY CHILDEREN AND YOUTH INCREASE AGGRESSIVE THOUGHT AND BEHAVIOR; INCREASE ANTISOCIAL BEHAVIOR AND DELINQUENCY; ENGENDER POOR SCHOOL PERFORMANCE; DESENSITIZE THE GAME PLAYER TO VIOLENCE.’

Leland Yee  

De betekenis van de bovenstaande quote: Gegevens suggereren zeer sterk dat deelname aan het spelen van gewelddadige videogames door kinderen en jongeren agressief denken en gedrag doet toenemen: asociaal gedrag en delinquentie verhogen; slechte schoolprestaties veroorzaken; de speler ongevoelig maken voor geweld.

Ouders blijken dus best onwetend. Zij zijn immers degene die meestal deze videogames voor hun kinderen kopen. Dat betekent dat er door ouders veel beter nagedacht moet worden wat voor soort spelletjes ze voor hun kinderen kopen. Dat is de enige manier om ze vroeg te beschermen tegen ongevoeligheid voor geweld.

We weten natuurlijk ook dat jongeren ongetwijfeld als ze ouder worden ook zelf deze games kopen. Toch zullen ze als de voorlichting beter is hier misschien beter over nadenken voor dat ze dit doen.

Wie zijn je vrienden?

Wie zijn je vrienden en ik weet wie jij bent. Dat is een gezegde die we vaak hoorden tijdens opgroeien. Als je dat in het begin hoort denk je: dat is echt raar wat je nu zegt. Als je ouder wordt snap je het beter.

Het is inderdaad  zo dat je vrienden een weerspiegeling zijn van wie jij bent. Anders kan je niet happy zijn als je bij ze bent. Daar begint eigenlijk het positieve of negatieve al in je leven. Daar sta je vaak niet bij stil.

Wij vonden het vroeger bloed irritant als onze ouders een opmerking over onze vrienden maakten. Daarna legden ze uit wat ze ermee bedoelden. We vonden het toen alsnog irritant. Nu begrijpen we het beter en… ze hadden meestal gelijk. 

Niemand kan je vrienden voor je uitzoeken, dat doe je zelf. Het is wel belangrijk om te weten met wie je exact om gaat. Dus: Inderdaad, wie zijn je vrienden eigenlijk? Je moet weten of je daar een onderdeel van wil zijn of niet. Je moet de consequenties van die vriendschappen vroeg inzien en accepteren.

‘CHOOSE YOUR FRIENDS WISELY, AND ALSO CHOOSE FRIENDS THAT YOU CAN TRUST.’

Elyn Saks

De mensen die je om je heen hebt beïnvloeden je in alles, of je dat wil of niet. Dus: kies je vrienden goed uit. Daar hebben wij ook mee te maken gehad. Als je verkeerde vrienden uitkiest loopt je leven anders dan gepland.

Soms worden bepaalde vrienden je dood of… ga je door die contacten en onverstandige beslissingen en/of handelingen regelrecht de gevangenis in.

Op die momenten zal je ontzettend balen dat je met die mensen bent omgegaan. Helaas is het dan te laat. Na het lezen van diverse artikelen weten we nu zeker dat als jongeren meer educatie en ontwikkeling krijgen hun mindset verandert en dit minder snel leidt tot gewelddadigheid.

Jongeren moeten vroeg op al deze consequenties gewezen worden. Niet als ze twaalf of dertien zijn, vanaf kleins af aan. Op school ook. The School of Life moet meer onderwezen worden. Het echte leven is anders dan dat de school onderwijst. 

‘THE CROWD OF INFLUENCES STREAMING ON THE YOUNG SOUL IS SO GREAT, THE CLODS OF BARBARISM AND VIOLENCE FLUNG AT HIM SO STRANGE AND OVERWHELMING, THAT AN ASSUMED STUPIDITY IS HIS ONLY REFUGE.’ 

Friedrich Nietzsche  

De betekenis van de bovenstaande quote: De menigte van invloeden die op de jonge ziel stroomt is zo groot, de kluiten van barbaarsheid en geweld worden zo vreemd en overweldigend over hem heen geslingerd, dat een veronderstelde domheid zijn enige toevlucht is. 

Als je niet vroeg leert om de juiste vrienden uit te zoeken, hoe je dat doet en hoe je in het leven moet staan, krijg je problemen. Iedereen heeft normen, waarden en correcties nodig. Anders kan je asociaal gedrag vertonen. Je bent dan anderen tot last en vooral jezelf.

Jij beslist zelf of je het geleerde doorvoert in je leven. Maar je hebt het dan in ieder geval wel geleerd. Als het je niet wordt geleerd weet je het niet en heb je daardoor een gebrek aan ontwikkeling en educatie. Triest maar waar.

Je leert niet genoeg op school

De verantwoordelijkheid van kinderen ligt bij de ouders. Scholen en de overheid spelen hier zeker ook een hele grote rol in. Jongeren zitten de belangrijkste tijd van hun leven op school. Het zou goed zijn om daar meer te leren dan dat er nu gebeurt. Je leert niet genoeg op school. Dat is een feit.

Er zijn weinig leraren die je echt goed begeleiden. Dat hoeft niet 1 op 1. Als dat goed aangepakt wordt is dat klassikaal veel leuker. Helaas zijn scholen en leraren nog lang niet zo ver.

Als je een oplettende leraar bent kan je heel goed zien wat kinderen nodig hebben. Het enige is dat het je moet interesseren. Er is meer empathie, tolerantie en focus nodig om dat waar te kunnen maken.

Jongeren zitten dagelijks zo lang op school, het is eigenlijk ongelofelijk triest hoe weinig real life kennis er over gedragen wordt. Kennis waar jongeren de rest van hun leven iets aan hebben is noodzakelijk.

AS PARENTS ONE OF THE BIGGEST JOBS WE HAVE, IS TEACHING OUR CHILDEREN HOW TO RESOLVE PROBLEMS EFFECTIVELY. WE LIVE IN AN ERA WHERE EVERYONE IS QUICK TO ACT THE FOOL OVER SIMPLE ISSUES.’

Drexel Deal

Betekenis bovenstaande quote: ‘Als ouders is het onze grootste taak om onze kinderen te leren hoe ze effectief met problemen moeten omgaan. We leven in een tijdperk waarin iedereen snel dwaas doet over eenvoudige problemen.’

Educatie en ontwikkeling

Het is belangrijk om jongeren beter te begeleiden en ze de lessen van het leven vroeg bij te brengen. Dat hebben wij ook gehad. Daar is niets verkeerds aan. Je weet vroeg hoe het leven in elkaar zit en dat helpt je in het maken van de juiste keuzes. Fouten zal je altijd maken, dat hoort bij je ontwikkeling en het leven.

Het is cruciaal om de juiste mensen om je heen te hebben. Want dat maakt het verschil in je leven. Je moet vroeg leren wat goed en fout is. Je moet vroeg leren wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt.

Om verandering te realiseren in het leven van jongeren zal veel anders aangepakt moeten worden vanaf kleins af aan. We moeten veel meer geven om het welzijn van alle jongeren. Anders zal de maatschappij daar nog meer veel last van hebben, zoals dat nu al gebeurt.

‘JEWS KNOW THIS IN THEIR BONES. OUR COMMUNITY COULD NOT EXIST FOR A DAY WITHOUT ITS VOLUNTEERS. THEY ARE THE LIFEBLOOD OF OUR ORGANIZATIONS, WHETER THEY INVOLVE WELFARE: YOUTH: CARE OF THE SICK AND ELDRLY, OR EVEN PROTECTION AGAINST VIOLENCE AND ABUSE.’

LaMelllo Ball 

Betekenis van de bovenstaande quote: Joden weten dit in hun botten. Onze gemeenschap zou geen dag kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Ze vormen de levensader van onze organisaties, of het nu gaat om welzijn, jeugd, onderwijs, zorg voor zieken en ouderen, of zelfs bescherming tegen geweld en misbruik.

Is het gebrek van gewelddadige jongeren rijk of arm, liefde, aandacht, bescherming, onvoldoende toezicht en/of gezag? Wat denk jij?

Er zijn zoveel psychologen en kind geleerden in Nederland die kunnen bijdragen aan verandering op hoog niveau. Waarom gebeurt dat niet? Waarom zijn er nog steeds zoveel problemen waar jongeren de dupe van worden?

Terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om verandering via scholen en de politiek te realiseren. Ouders zijn daar blijkbaar niet altijd toe in staat.

Hoe gaan we dat samen aanpakken? Hoe gaan we jongeren beter helpen? Hoe gaan we er voor zorgen dat jongeren heel vroeg meer voorlichting, aandacht, bescherming, educatie en ontwikkeling krijgen?

We moeten samen deze problemen tackelen. Als we respect voor elkaar hebben helpen we elkaar altijd. Want als we alleen blijven praten en praten zullen de problemen veel groter worden. Het gaat om focus en actie!

DO WE HAVE TO TALK IN ORDER TO AGREE OR AGREE IN ORDER TO TALK.’

Jose Bergamin

Betekenis bovenstaande quote: Moeten we praten om het eens te worden of akkoord gaan om te praten?

http://www.u-icon.nl

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!