loader image
For Real BLOG
27 augustus 2021
Chevirio & Anastacija  

Help elkaar altijd

 

We staan echt verstelt.

We zijn flabbergasted van alle ellende en verdriet die zich de laatste tijd afspelen onder jongeren. Het geweld betreft voornamelijk jongens.

We zijn zelf jong en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Want deze incidenten zijn foute boel. Eerlijk gezegd snappen we gewoon niets van dit zinloos geweld en de agressie. Daarom zijn we erover gaan lezen en hebben we ons er voor deze blog in verdiept.

‘THIS IS NO TIME TO LET DOWN OUR GUARD ON YOUTH VIOLENCE. RESEARCH DEMONSTRATES THAT APPROPRIATE INTERVENTIONS MADE DURING OR PRIOR TO ADOLESCENCE CAN DIRECT YOUNG PEOPLE AWAY FROM VIOLENCE TOWARD HEALTY AND CONSTRUCTIVE LIVES.’

David Satcher 

Betekenis bovenstaande quote: ‘Dit is niet het moment om onze waakzaamheid voor geweld onder jongeren te laten varen. Onderzoek toont aan dat passende interventies die tijdens of vóór de adolescentie worden gedaan, jongeren kunnen wegleiden van geweld naar een gezond en constructief leven.’

De bovenstaande quote zegt al best veel van wat er aan de hand is. We moeten eerder en adequater handelen in het leven van jongeren.

Geweldadige videogames

We hebben gelezen dat het spelen van videogames jongeren ongevoelig maken voor geweld. Wat er voornamelijk in gezegd wordt is dat de invloeden van deze videogames bepalend zijn voor de visie van jongeren op geweld.

Al dit zinloos geweld in videogames wordt op een gegeven moment door de kijker zwaar gebagatelliseerd. De visie over geweld wordt totaal anders dan het werkelijk is. De werkelijkheid wordt in deze games enorm verdraait en deze invloeden zijn zeer slecht voor jongeren.

Als er te weinig voorlichting en begeleiding is worden jongeren de dupe van deze videogames. Zinloos geweld in het echte leven kan hierdoor veroorzaakt worden. Ouders, scholen en de overheid hebben een belangrijke taak om hier beter over voor te lichten.

DATA SUGGEST VERY STRONGLY THAT PARTICIPATING IN THE PLAYING OF VIOLENT VIDEO GAMES BY CHILDEREN AND YOUTH INCREASE AGGRESSIVE THOUGHT AND BEHAVIOR; INCREASE ANTISOCIAL BEHAVIOR AND DELINQUENCY; ENGENDER POOR SCHOOL PERFORMANCE; DESENSITIZE THE GAME PLAYER TO VIOLENCE.’

Leland Yee  

De betekenis van de bovenstaande quote: Gegevens suggereren zeer sterk dat deelname aan het spelen van gewelddadige videogames door kinderen en jongeren agressief denken en gedrag doet toenemen: asociaal gedrag en delinquentie verhogen; slechte schoolprestaties veroorzaken; de speler ongevoelig maken voor geweld.

Ouders blijken dus best onwetend. Zij zijn immers degene die meestal deze videogames voor hun kinderen kopen. Dat betekent dat er door ouders veel beter nagedacht moet worden wat voor soort spelletjes ze voor hun kinderen kopen. Dat is de enige manier om ze vroeg te beschermen tegen ongevoeligheid voor geweld.

Wie zijn je vrienden?

Wie zijn je vrienden en ik weet wie jij bent. Dat is een gezegde die we vaak hoorden tijdens opgroeien. Als je dat in het begin hoort denk je: dat is echt raar wat je nu zegt. Als je ouder wordt snap je het beter.

Het is inderdaad  zo dat je vrienden een weerspiegeling zijn van wie jij bent. Anders kan je niet blij zijn als je bij ze bent. Daar begint eigenlijk het positieve of negatieve al in je leven. Daar sta je vaak niet bij stil.

Wij vonden het vroeger bloed irritant als onze ouders een opmerking over onze vrienden maakten. Daarna legden ze uit wat ze ermee bedoelden. We vonden het toen alsnog irritant. Nu begrijpen we het beter en ze hadden meestal gelijk. 

Niemand kan je vrienden voor je uitzoeken, dat doe je zelf. Het is wel belangrijk om te weten met wie je exact om gaat. 

‘CHOOSE YOUR FRIENDS WISELY, AND ALSO CHOOSE FRIENDS THAT YOU CAN TRUST.’

Elyn Saks

‘THE CROWD OF INFLUENCES STREAMING ON THE YOUNG SOUL IS SO GREAT, THE CLODS OF BARBARISM AND VIOLENCE FLUNG AT HIM SO STRANGE AND OVERWHELMING, THAT AN ASSUMED STUPIDITY IS HIS ONLY REFUGE.’ 

Friedrich Nietzsche  

De betekenis van de bovenstaande quote: De menigte van invloeden die op de jonge ziel stroomt is zo groot, de kluiten van barbaarsheid en geweld worden zo vreemd en overweldigend over hem heen geslingerd, dat een veronderstelde domheid zijn enige toevlucht is. 

Jij beslist zelf of je het geleerde doorvoert in je leven. Maar je hebt het dan in ieder geval wel geleerd. Als het je niet wordt geleerd weet je het niet en heb je daardoor een gebrek aan ontwikkeling en educatie. Triest maar waar.

Je leert niet genoeg op school

De verantwoordelijkheid van kinderen ligt bij de ouders. Scholen en de overheid spelen hier zeker ook een hele grote rol in. Jongeren zitten de belangrijkste tijd van hun leven op school. Het zou goed zijn om daar meer te leren dan dat er nu gebeurt. Je leert niet genoeg op school. Dat is een feit.

Er zijn weinig leraren die je echt goed begeleiden. Dat hoeft niet 1 op 1. Als dat goed aangepakt wordt is dat klassikaal veel leuker. Helaas zijn scholen en leraren nog lang niet zo ver.

Jongeren zitten dagelijks zo lang op school, het is eigenlijk ongelofelijk triest hoe weinig real life kennis er over gedragen wordt. Kennis waar jongeren de rest van hun leven iets aan hebben is noodzakelijk.

AS PARENTS ONE OF THE BIGGEST JOBS WE HAVE, IS TEACHING OUR CHILDEREN HOW TO RESOLVE PROBLEMS EFFECTIVELY. WE LIVE IN AN ERA WHERE EVERYONE IS QUICK TO ACT THE FOOL OVER SIMPLE ISSUES.’

Drexel Deal

Betekenis bovenstaande quote: ‘Als ouders is het onze grootste taak om onze kinderen te leren hoe ze effectief met problemen moeten omgaan. We leven in een tijdperk waarin iedereen snel dwaas doet over eenvoudige problemen.’

Educatie en ontwikkeling

Het is belangrijk om jongeren beter te begeleiden en ze de lessen van het leven vroeg bij te brengen. Dat hebben wij ook gehad. Daar is niets verkeerds aan. Je weet vroeg hoe het leven in elkaar zit en dat helpt je in het maken van de juiste keuzes. Fouten zal je altijd maken, dat hoort bij je ontwikkeling en het leven.

Het is cruciaal om de juiste mensen om je heen te hebben. Want dat maakt het verschil in je leven. Je moet vroeg leren wat goed en fout is. Je moet vroeg leren wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt.

Om verandering te realiseren in het leven van jongeren zal veel anders aangepakt moeten worden vanaf kleins af aan. We moeten veel meer geven om het welzijn van alle jongeren. Anders zal de maatschappij daar nog meer veel last van hebben, zoals dat nu al gebeurt.

‘JEWS KNOW THIS IN THEIR BONES. OUR COMMUNITY COULD NOT EXIST FOR A DAY WITHOUT ITS VOLUNTEERS. THEY ARE THE LIFEBLOOD OF OUR ORGANIZATIONS, WHETER THEY INVOLVE WELFARE: YOUTH: CARE OF THE SICK AND ELDRLY, OR EVEN PROTECTION AGAINST VIOLENCE AND ABUSE.’

LaMelllo Ball 

Betekenis van de bovenstaande quote: Joden weten dit in hun botten. Onze gemeenschap zou geen dag kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Ze vormen de levensader van onze organisaties, of het nu gaat om welzijn, jeugd, onderwijs, zorg voor zieken en ouderen, of zelfs bescherming tegen geweld en misbruik.

Is het gebrek van gewelddadige jongeren rijk of arm, liefde, aandacht, bescherming, onvoldoende toezicht en/of gezag? Wat denk jij?

We moeten samen deze problemen tackelen. Als we respect voor elkaar hebben helpen we elkaar altijd. Want als we alleen blijven praten en praten zullen de problemen veel groter worden. Het gaat om focus en actie!

DO WE HAVE TO TALK IN ORDER TO AGREE OR AGREE IN ORDER TO TALK.’

Jose Bergamin

Betekenis bovenstaande quote: Moeten we praten om het eens te worden of akkoord gaan om te praten?

http://www.u-icon.nl

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!