loader image
Selecteer een pagina
For Real BLOG
23 juli 2021
Chevirio & Anastacija

Anti- of sociaal?

 

Stel jij jezelf die vraag wel eens? 

Wat ben ik eigenlijk? Sociaal of anti-sociaal. Wat antwoord jij dan?

Als we zien hoe we met elkaar omgaan, hebben veel mensen zichzelf deze vraag nog niet gesteld. De meeste mensen denken niet echt na en doen niet aan zelfreflectie. Er wordt gezegd: Ik zie geen kleur. Dat is nou juist het probleem. Je ziet wel kleur maar wil het niet benoemen om wat voor reden dan ook.

De politiek ziet ook precies wat er allemaal aan de hand is met jongeren en onze samenleving maar komt niet in actie, of te laat. We moeten eerlijk en niet oppervlakkig communiceren, en behandel vooral een ander zoals jij behandeld wil worden. Of zie jij dat anders?

Jongeren worden onderschat, daar moet een eind aankomen. We moeten laten zien dat we het met veel niet eens zijn, dat we goed snappen wat er speelt. Jongeren moeten een voorbeeld zijn voor elkaar. Elkaar helpen, upgraden en niet bang zijn om onze stem samen te laten horen. ‘Don’t go with the flow, speak up & stand up.’

Elkaar respecteren

We zeggen vaak dat we elkaar respecteren. De praktijk laat iets heel anders zien. Er is veel haat onder elkaar en alles wat anders is, LGBTIQ-community, buitenlanders, enzovoorts. Niemand heeft het recht om een ander te discrimineren. Is bij de wet verboden. Als je dat wel doet heb je een gebrek aan opvoeding en ontwikkeling. Klinkt hard maar het is zo.

Asociaal gedrag heeft een oorzaak. Ergens is deze gedachtegang en mindset ontwikkelt. Waar is dat gebeurd? Thuis, op school, bij vrienden? Social media is een gekkenhuis wat haat betreft. Dat is vreselijk en moet harder aangepakt worden.

We moeten heel goed onderzoeken hoe we ervoor zorgen dat jongeren elkaar niet vermoorden, zoals recent weer gebeurd is in Spanje. Dit gedrag moet je vroeg opmerken en aanpakken. Dit gedrag heeft een reden. Ouders, leraren, professionals, jeugdinstanties enzovoort moeten dit eerder herkennen en de juiste acties ondernemen.

Real talk, acties en preventie daar gaat het om. We moeten jongeren en ouderen vroeg leren dat niemand beter is dan een ander. Tijdens het opgroeien moeten we leren om socialer te zijn.

‘LIFE’S MOST URGENT QUESTION IS: WHAT ARE YOU DOING FOR OTHERS.’

Martin Luther King

Onbekend is onbemind.

Velen gaan op vakantie naar een vreemd land, om een andere wereld te ontdekken. Waarom hebben we zo veel moeite om het onbekende in ons eigen land beter te begrijpen, te leren kennen en te respecteren?

Waarom zijn we niet genoeg betrokken bij de mensen en culturen uit onze eigen samenleving? We moeten het samen doen, of niet?

Sociaal zijn of tolereren?

In Nederland hebben we het gevoel dat sociaal zijn tolereren betekent. WtTolereren dat er mensen zijn met een andere komaf in Nederland. ‘Het woord allochtoon is a no go.’ Afschaffen dat taalgebruik.

Het is denigrerend. Stop met mensen in hokjes te plaatsen. Waarom willen we anderen zo graag een etiket op plakken?

We snappen het: hokje denken geeft houvast, grip en schept duidelijkheid, maar het loopt vreselijk uit de hand. Je kan niet iedereen over één kam scheren, dat is haat voeden.

Veel mensen met een andere afkomst bouwen Nederland op. Zij maken Nederland klaar voor de volgende generaties en voor de komende 100 jaar. Word wakker, niemand gaat weg. Ze blijven hier, ‘wen daar maar aan’.

Buitenlandse mensen die wonen en werken in Nederland met een Nederlands paspoort, een dubbel paspoort, geen Nederlands paspoort, of wat dan ook moeten met meer respect behandeld worden. Ze zijn belangrijk en waardevol.

De hele economie zou instorten zonder al deze mensen. Sta je daar wel eens bij stil? Want we moeten het samen doen.

We moeten dat allemaal erkennen. De politiek moet dit meer uitdragen en een voorbeeld zijn in het meer respect hebben voor elkaar. Ze moet verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Als ze dat niet doet moeten we ze afstraffen door niet op ze te stemmen.

Bewust of onbewust

Al even snel nagedacht wat sociaal zijn voor jou betekent? Hoe draag jij je steentje bij? Je hoeft je niet over de top uit te sloven, maar wat doe jij voor een ander? Hoe reageer jij op andere culturen? Accepteer of tolereer jij mensen? Zit je net als de politiek in een ivoren toren?

Ben je je bewust van wat er werkelijk in de samenleving aan de hand is? Geef je anderen de schuld van alles zonder zelfverantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen? Ben je bewust of onbewust van je mindset?

Wij hebben van onze ouders geleerd om ons aan te passen en niet hinderlijk te zijn voor een ander. Tegelijkertijd hebben we geleerd om te zijn wie we zijn, onszelf en de ander te respecteren, maar eerlijk te zeggen wat we vinden en grenzen aan te geven. We hebben ook geleerd om de juiste vrienden uit te zoeken.

Samen socialer zijn

Wij hebben zeker moeite met iedereen die zich niet wil aanpassen en geen rekening houdt met een ander, dus antisociaal is. Wat kunnen we daar samen aan doen? Dat is simpel: hard eraan werken, zorgen voor preventie en doorpakken. Iedereen bewuster maken van zijn of haar gedrag.

Dagelijks elkaar respectvol aanspreken op onacceptabel gedrag. Maandelijks via campagnes op school, werk, enzovoort dat ook doen. Beter onderwijs realiseren, vroeg anticiperen en problemen eerder opmerken.

Effectief beleid en handelen op scholen om probleemjongeren te signaleren en te helpen. Terugbrengen van clubhuizen in de samenleving. Ouders en professionals laten werken in deze clubhuizen voor stabiliteit en ze daarvoor betalen.

Ouders en jongeren die dat nodig hebben beter begeleiden bij hun ontwikkeling. Leraren veel meer betalen zodat ze bijdragen aan beter lesgeven. Kinderen zitten meer op school dan dat ze thuis zijn. Als leraren liefdevol en positief lesgeven zullen jongeren en ouders daar veel meer baat bij hebben.

Leraren beter opleiden. Leraren meer leiderschap leren tijdens hun studie, om vroegtijdig te kunnen analyseren, herkennen en beïnvloeden. Meer geloven in de kracht van alle jongeren. Input is output.

Leren is nieuwe kansen creëren voor alle jongeren. Alle jongeren verdienen altijd gelijke en eerlijke kansen. Leer ieder kind vroeg dat alles mogelijk is als je er hard voor werkt. Als we dit realiseren, creëren we een socialere samenleving.

 

 

U-ICON en sociaal zijn

U-ICON vindt het belangrijk om sociaal te zijn. Wij willen werkelijk van betekenis voor jongeren zijn. We investeren in een cultuur van permanente verbetering. Een cultuur waar sociaal zijn, innovatie en verrijking belangrijke aspecten zijn.

Sociaal zijn heeft voor ons te maken met oprechte belangstelling in de ander. Dat je meedenkt, doorvraagt, oplossingen helpt aandragen, enzovoort. In dit proces is het van belang dat je je eigen grenzen laat zien. Niet om te kwetsen of te beledigen, maar om eerlijk te zijn naar jezelf en naar die ander.

Sociaal zijn is een spiegel voorhouden. Dat geldt ook voor jezelf als een ander die spiegel voorhoudt. Hoe reageer jij dan? Elkaar een spiegel voorhouden is een wisselwerking. Om elkaar beter te leren kennen is dat nodig.

U-ICON vindt het aanzetten tot oplossingen belangrijk. We vinden onszelf aardig sociaal in Nederland. Ja, we geven veel geld aan plotselinge problemen. Hoe zit het eigenlijk met die langdurige problemen in Nederland?

Het klimaat, zwerfjongeren, jeugdzorg en het zwerfprobleem van oudere mensen in het algemeen? Deze mensen waren ooit ook jong en zwerven nog steeds. Wij betwijfelen of we eigenlijk wel zo sociaal zijn als we denken. Hoe en wanneer gaan we deze problemen respectvol sociaal oplossen?

Is Nederland sociaal?

Hoe zit het echt met dat sociaal zijn in Nederland. We moeten iedereen helpen zeggen ze. Al die politieke kreten hebben geen effect. In Nederland zijn er nog zo ontzettend veel problemen die steeds maar niet opgelost worden, terwijl we een o, zo sociaal land zijn. Dit stukje zit ons erg dwars. Dat is ook een van de redenen waarom U-ICON is ontstaan.

We willen meer aandacht in de media voor jongeren met talent en jongeren in problemen krijgen. Het welzijn en welbevinden van jongeren is noodzakelijk. Het wordt tijd om deze zaken nu aan te pakken en op te lossen. Hoe moeten jongeren zich anders ontwikkelen tot wie ze moeten worden?

De Nederlandse politiek doet er niet genoeg aan om het welzijn van jongeren veel beter te maken. Jeugdzorg is een ramp. Veel jongeren klagen en het wordt vaak slechter in plaats van beter. Veel jongeren lijden door slecht leiderschap van instanties en de politiek. Hopelijk zullen de nieuwe politieke partijen zich daar veel meer voor inzetten, want dat is hard nodig. Anders hebben we geen recht van spreken.

‘I HAVE LEARNED THAT I STILL HAVE TO LEARN A LOT.’

Maya Angelou

‘Jongeren zijn het heden en de toekomst’. Onze focus moet bij jongeren zijn. We moeten beter zorgen voor jongeren, anders hebben ze geen goede toekomst. Jongeren moeten constant onze prioriteit zijn. Jongeren mogen geen honger lijden in Nederland. Er is genoeg voor iedereen in Nederland. We moeten simpel weg meer om elkaar geven. Niet eindeloos praten maar doen. We moeten zorgen voor veel meer ontwikkeling en educatie voor jongeren.

Sociaal zijn moet je leren

Het is logisch dat iedereen zich sociaal anders gedraagt. We zijn allemaal anders opgevoed. We hebben allemaal andere waarden en normen. We denken allen dat we sociaal zijn. Iedereen ziet sociaal zijn anders. Er spelen zoveel andere zaken mee wat sociaal zijn betreft dat we daar bijna nooit echt bij stil staan. Je bent sociaal of niet, er is geen middenweg.

Je bent sowieso uiteindelijk alleen sociaal als je rekening houdt met een ander en de ander respecteert. That’s it. Als je dat niet doet ben je antisociaal.

Als je geen rekening houdt met een ander, je niet kan verplaatsen in een ander heb je niet het recht om te spreken over sociaal zijn, dan ben je asociaal. Je hoeft natuurlijk ook niet sociaal te zijn. Dat beslis je zelf. Het is alleen oneerlijk en hypocriet om te zeggen dat je sociaal bent terwijl je asociaal bent.

Hoe dan ook, je zal sociaal zijn wel van iemand moeten leren die zelf sociale eigenschappen bezit. Die met je communiceert. Je inspireert. Die begrijpt dat het niet makkelijk is, uitleg geeft en je zelfreflectie leert. Kortom: een mentor. Dat kunnen ouders zijn, leraren, of iemand anders.

En…? Ben jij bewust of onbewust sociaal of antisociaal? Heb je het geleerd? Is misschien wel de moeite waard om daar eens goed over na te denken en daarna actie te ondernemen als je het niet geleerd hebt. Waar of niet?

Hieronder staat advies van de grootste mentor van Nederland.

‘BLIJF WIE JE BENT. HOUD ALS HET NODIG IS JE RUG RECHT. KOM OP VOOR ZWAKKEREN EN MINDERHEDEN.

ZEG EERLIJK WAT JE VINDT EN LUISTER NAAR JE RECHTVAARDIGHEIDS GEVOEL EN BRENG DAT WEER OVER NAAR JE KINDEREN. DAN KOMT HET ALLEMAAL GOED.’

Peter R. De Vries

Spread the love

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!